2022-yil yanvar-mart oylarida O'zbekiston Respublikasi qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaliklari rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari
2022-yil yanvar-mart oylarida O'zbekiston Respublikasi qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaliklari rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari
#СельскоеХозяйство