1. Direktor

   1. Ilmiy kengash

   1. Direktorning birinchi o'rinbosari

   2. Iqtisodiyotning real sektori tarmoqlarini tarkibiy o'zgartirish masalalari bo'yicha loyiha

    1. Sanoat tarmoqlarini kompleks rivojlantirish va raqobatbardoshlikni oshirish bo'yicha yig'ma guruh

    1. Yoqilg'i-energetika kompleksi tarmoqlarini rivojlantirish va energiya samaradorligini oshirish bo'yicha guruh

    1. Erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalarini hamda ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo'yicha guruh

   3. Agrosanoat kompleksini rivojlantirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalari bo'yicha loyiha

   4. Investitsiya va innovatsiya faoliyatini rivojlantirish masalalari bo'yicha loyiha

   5. Logistik infratuzilmani rivojlantirish va raqamli iqtisodiyotni shakllantirish bo'yicha loyiha

   1. Direktor o'rinbosari

   2. Strategik rejalashtirish hamda makroiqtisodiy parametrlar prognozlarini ishlab chiqish masalalari bo'yicha loyiha

    1. Strategik rejalashtirish hamda makroiqtisodiy parametrlarni tahlil qilish va prognozlash bo'yicha yig'ma guruh

    1. Makroiqtisodiy siyosat ko'rsatkichlarini monitoring qilish va asosiy yo'nalishlarni tahlil qilish bo'yicha guruh

   3. Tashqi iqtisodiy faoliyat ko'rsatkichlarini monitoring qilish va xalqaro hamkorlik yo'nalishlarini tahlil qilish masalalari bo'yicha loyiha

   4. Institutsional o'zgarishlar va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha loyiha

   1. Direktor o'rinbosari - Kambag'allikni qisqartirish aholi farovonligini o'rganish ilmiy markazi rahbari

   2. Aholi farovonligi va kambag'allik darajasini tahlil qilish bo'yicha yig'ma loyiha

   3. Kambag'allikni aniqlash metodologiyasi va mezonlari bo'yicha loyiha

   4. Inson kapitalini rivojlantirish va ijtimoiy tabaqalashuv masalalari bo'yicha loyiha

    1. Inson kapitali omilini tahlil qilish va prognozlash bo'yicha guruh

    1. Ijtimoiy tabaqalashuvni baholash va xalqaro reytinglarni tahlil qilish guruhi

    1. Aholi turmushi va kambag'allikni o'rganish bo'yicha ijtimoiy so'rovlarni o'tkazish guruhi

   5. Hududlarni kompleks rivojlantirish va salohiyatini oshirish masalalari bo'yicha loyiha

    1. Hududlarni kompleks rivojlantirish bo'yicha yig'ma guruh

    1. Ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish va hududlarning salohiyatini kengaytirish bo'yicha guruh

   1. Ilmiy kotib

   2. Ilmiy-tadqiqot faoliyati va doktorantura bo'limi

   3. Xalqaro aloqalar va hamkorlikni rivojlantirish bo'limi

   4. Axborot va dasturiy-texnik ta'minot bo'limi

   5. Tahrir-nashriyot bo'limi

   6. Matbuot kotibi

   7. Yuriskonsult

   8. Xodimlar bilan ishlash bo‘limi

   9. Moliya va buxgalteriya hisobi bo‘limi

   10. Xatlar va murojaatlar bilan ishlash bo'limi

   11. Ma'muriy va xo'jalik faoliyati bo'limi