Agrosanoat kompleksini rivojlantirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalari bo'yicha loyiha

Loyihaning asosiy vazifalari: aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojlarini va oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksportining o‘sishini hisobga olgan holda agrosanoat kompleksini rivojlantirish va oziq-ovqat xavfsizligiga erishish tendensiyalari, muammolari va zaxiralarini baholash bo‘yicha uslubiy yondashuvlarni ishlab chiqish, xorijiy tajribalarni hisobga olgan holda o‘rta va uzoq muddatli agrosanoat  majmuasi va oziq-ovqat xavfsizligi ko‘rsatkichlarini prognoz qilish modeli va uslubiy tavsiyalarini ishlab chiqish, agrosanoat kompleksini baholash, shu jumladan, oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish, ishlab chiqarish va iste'mol tuzilmasidagi mavjud nomutanosibliklarni baholash, sanoatni tarkibiy o‘zgartirish va diversifikatsiya qilishni amalga oshirishning cheklovchi omillari, agrosanoat va oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash, respublika agrosanoat majmuasini rivojlantirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashning eng muhim omili sifatida oziq-ovqat sanoati va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi samaradorligining o‘sishi zaxiralari va yangi manbalarini aniqlash, cheklangan yer va suv resurslarini hisobga olgan holda ilg‘or suv va resurslarni tejovchi innovatsion texnologiyalarni jadal joriy etish shartlarini aniqlash, agrosanoat majmuasini rivojlantirish va oziq-ovqat xavfsizligiga erishish, eksport hajmining o‘sishini ta’minlash va barqaror iqtisodiy o‘sishga erishish sharoitida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bo‘yicha maqsadli parametrlarni asoslash, agrosanoat tarmoqlarini rivojlantirish, shuningdek, o‘rta va uzoq muddatda oziq-ovqat mustaqilligini ta’minlash bo‘yicha tavsiya va takliflarni ishlab chiqish va asoslash.