Maqola va tezislar
O‘zbekistonda oziq-ovqat chiqindilaridan bioyoq... O‘zbekistonda oziq-ovqat chiqindilaridan bioyoqilg‘i ishlab chiqarish imkoniyatlarini baholash
2022-09-27
5
Batafsil
O'zbekiston daryolarining “yashil” elektr energ... Energetika muammosi butun insoniyat uchun eng dolzarb muammolaridan biriga aylanib b...
2022-09-22
5
Batafsil
O'zbekiston hududlari bo‘yicha AKT ning rivojla... AKT ning rivojlanishi iqtisodiy o‘sish va aholi farovonligining ta’minla...
2022-09-22
8
Batafsil
O'zbekiston hududlarida qishloq xo'jaligi mahsu... Annotatsiya. Tadqiqotda xarajatni minimallashtirish va daromadni maksimallashtirishning chiziqli masalasini yechish hamda samaradorlikni baholashda F...
2022-09-12
9
Batafsil
Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясида ҳудудла... Ҳудудлар кесимида мутаносибликка эшириш учун яқин йилларда йирик лойиҳаларни амалга ошириш кўзда тутилган. Хусусан, 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистонн...
2022-08-29
7
Batafsil
Ҳудудлар ривожи – юрт тараққиётининг асосий таянчи Таҳлил ва таққос Мамлакатимизда сўнгги йилларда барча жабҳаларда амалга оширилаётган ислоҳотлар маҳсулини бу...
2022-08-29
8
Batafsil
Привлечение прямых иностранных инвестиций: опыт... Привлечение прямых иностранных инвестиций: опыт Южной Кореи
2022-08-29
6
Batafsil
Jahon geoiqtisodiy hodisalarining O’zbekiston i... So’nggi yillarda jahon iqtisodiyoti qator global inqirozlarni boshdan kechirmoqda va ushbu inqirozlar aksariyati O’zbekiston iqtisodiyotiga bevosita va ...
2022-08-26
7
Batafsil
Elektr avtomobil bozorining umumiy ko'rinishi g... Avtotransport vositalarining iqlim tizimiga antropogen ta'sirini cheklash va uni...
2022-08-26
6
Batafsil
Dunyoda global muammoga aylanib borayotgan ahol... Hozirgi kunda aholining qarish jarayoni global muammoga aylanib, dunyo mamlakatlarini tobora ko'proq qamrab olmoqda. Bu esa, o‘z navbatida, iqtisodiyotning ...
2022-08-19
13
Batafsil
O‘zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining gl... O‘zbekiston o‘zining sanoat va eksport salohiyatini oshirib bormoqda. Yuqori qo‘shilgan qiymatga ega mahsulotlarni eksport qilish hajmi va ularning ...
2022-08-11
14
Batafsil
Internet va mobil aloqaning rivojlanishi ishsi... Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari global ishsizlik muammosiga qarshi kurashishda yordam beradigan ish o'rinlarini yaratish uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda....
2022-08-05
14
Batafsil
Ozarbayjonda yer munosabatlari siyosati: amalga... Политика земельных отношений в Азербайджане: проведенные реформы и результаты
2022-08-02
17
Batafsil