Maqola va tezislar
Malakali bo'lish – bugungi kun talabi O‘zbekistonda ta’lim sohasi, xususan, maktab ta’limi tizimida keng...
2022-09-30
205
Batafsil
O'zbekiston 2019-2022-yillarda oziq-ovqat xavfs... Global oziq-ovqat xavfsizligi indeksi Economist ...
2022-09-30
151
Batafsil
Структура упрощенной модели CGE В базовой модели CGE рассматривается экономика с ...
2022-09-29
183
Batafsil
O‘zbekistonda oziq-ovqat chiqindilaridan bioyoq... O‘zbekistonda oziq-ovqat chiqindilaridan bioyoqilg‘i ishlab chiqarish imkoniyatlarini baholash
2022-09-27
147
Batafsil
O'zbekiston daryolarining “yashil” elektr energ... Energetika muammosi butun insoniyat uchun eng dolzarb muammolaridan biriga aylanib b...
2022-09-22
166
Batafsil
O'zbekiston hududlari bo‘yicha AKT ning rivojla... AKT ning rivojlanishi iqtisodiy o‘sish va aholi farovonligining ta’minla...
2022-09-22
260
Batafsil
O'zbekiston hududlarida qishloq xo'jaligi mahsu... Annotatsiya. Tadqiqotda xarajatni minimallashtirish va daromadni maksimallashtirishning chiziqli masalasini yechish hamda samaradorlikni baholashda F...
2022-09-12
169
Batafsil
Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясида ҳудудла... Ҳудудлар кесимида мутаносибликка эшириш учун яқин йилларда йирик лойиҳаларни амалга ошириш кўзда тутилган. Хусусан, 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистонн...
2022-08-29
212
Batafsil
Ҳудудлар ривожи – юрт тараққиётининг асосий таянчи Таҳлил ва таққос Мамлакатимизда сўнгги йилларда барча жабҳаларда амалга оширилаётган ислоҳотлар маҳсулини бу...
2022-08-29
150
Batafsil
Привлечение прямых иностранных инвестиций: опыт... Привлечение прямых иностранных инвестиций: опыт Южной Кореи
2022-08-29
223
Batafsil
Jahon geoiqtisodiy hodisalarining O’zbekiston i... So’nggi yillarda jahon iqtisodiyoti qator global inqirozlarni boshdan kechirmoqda va ushbu inqirozlar aksariyati O’zbekiston iqtisodiyotiga bevosita va ...
2022-08-26
150
Batafsil
Elektr avtomobil bozorining umumiy ko'rinishi g... Avtotransport vositalarining iqlim tizimiga antropogen ta'sirini cheklash va uni...
2022-08-26
141
Batafsil
Dunyoda global muammoga aylanib borayotgan ahol... Hozirgi kunda aholining qarish jarayoni global muammoga aylanib, dunyo mamlakatlarini tobora ko'proq qamrab olmoqda. Bu esa, o‘z navbatida, iqtisodiyotning ...
2022-08-19
164
Batafsil
O‘zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining gl... O‘zbekiston o‘zining sanoat va eksport salohiyatini oshirib bormoqda. Yuqori qo‘shilgan qiymatga ega mahsulotlarni eksport qilish hajmi va ularning ...
2022-08-11
223
Batafsil