Tashqi iqtisodiy faoliyat ko'rsatkichlarini monitoring qilish va xalqaro hamkorlik yo'nalishlarini tahlil qilish masalalari bo'yicha loyiha

Loyihaning asosiy vazifalari: tashqi iqtisodiy faoliyat samaradorligini oshirishga, milliy mahsulotning ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini oshirishga yoʼnaltirilgan iqtisodiyotdagi tarkibiy oʼzgarishlar strategiyasini ishlab chiqishda ishtirok etish, tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish va tashqi iqtisodiy faoliyat yoʼnalishidagi islohotlar boʼyicha takliflar tayyorlash, eksportni qoʼllab-quvvatlash, eksport va importda tarif va notarif tartibga solish siyosatini oʼrganish va ilmiy asoslangan takliflar tayyorlash, tashqi iqtisodiy faoliyat koʼrsatkichlarini monitoring qilish va xalqaro hamkorlik yoʼnalishlarini tahlil qilish boʼyicha tahliliy sharhlar, hisobot va prognozlar tayyorlash, xalqaro hamkorlik yoʼnalishlarini tahlil qilish va integratsiya birlashmalari bilan hamkorlikni rivojlantirish boʼyicha takliflar tayyorlash.