Yoqilg'i-energetika kompleksi tarmoqlarini rivojlantirish va energiya samaradorligini oshirish bo'yicha guruh

Guruhning asosiy vazifalari: xorijiy tajribani hisobga olgan holda energetika tarmoqlarini rivojlantirish va energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha ko‘rsatmalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish, tendensiyalarni, muammolarni va zaxiralarni tahlil qilish, yoqilg‘i-energetika sektori va energiya samaradorligini oshirish va raqobatbardoshligini ta’minlash bo‘yicha chora-tadbirlar va mexanizmlar bo‘yicha prognozlar va takliflarni tayyorlash, xorijiy tajribani hisobga olgan holda yoqilg‘i-energetika tarmog‘ini rivojlantirish bo‘yicha ko‘rsatmalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish, tendensiyalar, muammolar va zaxiralarni tahlil qilish, yoqilg‘i-energetika tarmog‘ining o‘sishi va raqobatbardoshligini ta’minlash bo‘yicha chora-tadbirlar va mexanizmlar bo‘yicha prognozlar va takliflarni tayyorlash.