Direktor

Institut faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiradi hamda institut zimmasiga yuklatilgan vazifalar va funksiyalarning bajarilishi uchun shaxsan javob beradi, institut direktori o'rinbosarlari o'rtasida vazifalarni taqsimlaydi, vakolatlarini belgilaydi.