Direktor o'rinbosari

Iqtisodiy rivojlanishning makroiqtisodiy ko'rsatkichlari bo'yicha olib borilayotgan izlanishlarga tashkiliy va uslubiy rahbarlikni amalga oshiradi.