Direktorning birinchi o'rinbosari

Iqtisodiyotning rеal sеktori tarmoqlarini tarkibiy o`zgartirish masalalari, agrosanoat komplеksini rivojlantirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, invеstitsiya va innovatsiya faoliyatini rivojlantirish, logistika infratuzilmasini rivojlantirish va raqamli iqtisodiyotni shakllantirish yo‘nalishlari bo‘yicha o‘tkazilayotgan tadqiqotlarga tashkiliy va metodik rahbarlikni amalga oshiradi.