Aholi farovonligi va kambag'allik darajasini tahlil qilish bo'yicha yig'ma loyiha

Loyihaning  asosiy vazifalari: xalqaro va mamlakatdagi tajribadan kelib chiqqan holda aholi farovonligi va kambag‘allik darajasini doimiy monitoring metodologiyasini o‘rganish va tashkil qilish, xalqaro standartlar va indekslarga asoslangan holda miqdoriy va sifat indikatorini ishlab chiqish, integral (kompleks) baholash tizimini shakllantirish, mamlakat, viloyatlar, tumanlar va shaharlar darajasida aholi turmushini va kambag‘allikni baholash, daromadlar va iste'mol indikatorini chuqur tahlil qilish, shu jumladan iste'mol talabi, tizimli muammolarni asoslash, aholi faravonligi va kambag‘allik darajasini asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha  qonuniy-huquqiy, tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarning axborot bazasini shakllantirish va takomillashtirish buyicha takliflarni berish, ilmiy hisobot, tahliliy-axborot byulletenlari va obzorlar, aniqlangan tizimli muammolar bo‘yicha ilmiy asoslangan amaliy takliflar va tavsiyalar tayyorlash. Qambag‘allikni monitoring qilish va so‘rovnomalar o‘tkazishda bevosita qatnashish. Institut va Markaz rahbariyati topshiriqlarini bajarish.