Aholi turmushi va kambag'allikni o'rganish bo'yicha ijtimoiy so'rovlarni o'tkazish guruhi

Guruhning asosiy vazifalari: Aholi turmushi va kambag‘allikni o‘rganish bo‘yicha so‘rovnomalar o‘tkazishning jahon andozalariga muvofiq metodologiyasini ishlab chiqish, yangi raqamli texnologiyalar, onlayn tizimidan foydalangan holda tezkor so‘rovnomalar o‘tkazishni tashkil qilish, rahbariyat topshirig‘iga ko‘ra maqsadli so‘rovnomalar o‘tkazish va ilmiy-axborotlar bazasini shakllantirish, analitik hisobotlar tayyorlash, Kambag‘allikni monitoring qilish va so‘rovnomalar o‘tkazishda bevosita qatnashish. Institut va Markaz rahbariyati topshiriqlarini bajarish.