Ilmiy kengash

Institutda amalga oshiriladigan ilmiy-tadqiqot ishlarining dasturlari va rejalarini ko‘rib chiqadi va ma’qullaydi, ilmiy loyihalar rahbarlari ishlarining borishi va natijalari to‘g‘risidagi hisobotlarini eshitadi, o‘tkazilgan tadqiqotlarning natijalari va sifatiga yil yakuni bo‘yicha baho beradi, hisobot yilida loyihalar faoliyati natijalari asosida, ushbu loyiha doirasida tadqiqotlar davom ettirishi yoki loyihani yopish to‘g‘risida qaror qabul qiladi.