Erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalarini hamda ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo'yicha guruh

Guruh asosiy vazifalari: chet el tajribasini hisobga olgan holda erkin iqtisodiy  va kichik sanoat zonalarini, shuningdek, ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo‘yicha qo'llanma va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish, O‘zbekiston EIZlar va kichik sanoat zonalari, shuningdek,  sanoat klasterlari  rivojlanish tendensiyalari, muammolari va o‘sish zaxiralarini tahlil qilish, EIZ   va kichik sanoat zonalarini, shuningdek, sanoat klasterlarini rivojlantirish chora-tadbirlari va mexanizmlari bo‘yicha prognozlar va takliflarni tayyorlash