Sanoat tarmoqlarini kompleks rivojlantirish va raqobatbardoshlikni oshirish bo'yicha yig'ma guruh

Guruhning asosiy vazifalari: sanoatning kompleks rivojlanishi va raqobatbardoshligi uchun ko‘rsatmalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish, uslubiy vositalarni ishlab chiqish, tendensiyalar, muammolar va zaxiralarni tahlil qilish, tovar bozorlarini rivojlantirish istiqbollarini va resurslarni tejaydigan rivojlanish omillarini faollashtirishni hisobga olgan holda, sanoatni rivojlantirish senariylari va variantlarini ishlab chiqish, ishlab chiqarishda mehnat unumdorligini oshirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar o‘tkazish, ko‘rsatmalarni ishlab chiqish va amaliyotga tavsiya etish, sanoatni rivojlantirish bo‘yicha qo‘llanma va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish, xorijiy tajribani hisobga olgan holda zamonaviy korporativ boshqaruv usullarini joriy etish, tendensiyalar, muammolar va zaxiralarni tahlil qilish, sanoatning o‘sishini va raqobatbardoshligini ta’minlash choralari va mexanizmlari bo‘yicha prognozlar va takliflarni tayyorlash, korporativ boshqaruvning zamonaviy usullarini joriy etish.