2022-yilning yanvar-mart oylarida O'zbekiston Respublikasida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar
2022-yilning yanvar-mart oylarida O'zbekiston Respublikasida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar
#Инвестиция