Tezkor tahlil va prognozlashning uslubiy asoslarini ishlab chiqish iqtisodiy boshqaruv tizimining raqamli o'zgarishi uchun zarur shart sifatida

Sergey Chepel, i.f.d. 

PMTI bosh ilmiy xodimi

e-mail: swchep@mail.ru

Annotatsiya:

Amaliy iqtisodiy vaziyatni tezkor tahlil va monitoring qilish usullarini, qisqa muddatli (konyunkturali) makro-moliyaviy prognozlashni qo'llash usullarini kengaytirish asosida iqtisodiy boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish yangi raqamli texnologiyalarga bo'lgan talabning barqaror omili hisoblanadi. Ishda so'nggi yillarda erishilgan ushbu usullardan foydalanish natijalari umumlashtirildi. Ilg'or jahon tajribasini tanqidiy tahlil qilish asosida ularni makroregulyatsiya amaliyotiga chuqurroq tatbiq etish yo'llari va shartlari ko'rsatilgan. Tezkor tahlil qilish va qisqa muddatli prognozlash uchun yagona milliy idoralararo axborot resursini tuzish va shakllantirish bosqichlari taklif qilingan. Zamonaviy raqamli platformalardan foydalanishga asoslangan yangi tahliliy ko'rsatkichlardan kengroq foydalanish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar:

makro-moliyaviy operatsion tahlil, bir-biriga to'g'ri keladigan va etakchi ko'rsatkichlar, bashorat qilish usullari, mantiqiy tuzilmalar, tendensiyalar, monitoring, makroiqtisodiy xatarlar.

Maqolani iqtiboslash:

S. Chepel Tezkorv tahlilning uslubiy asoslarini ishlab chiqish va iqtisodiy boshqaruv tizimining raqamli o'zgarishi uchun zarur shart sifatida prognoz qilish // Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar. – 2021. – № 1 (12). – S. 24-32

Maqolani yuklab olish