Pandemiya va uning O'zbekistondagi iqtisodiy faollikka ta'siri sharoitida kichik biznesni rag'batlantirish mexanizmlarining keng qo'llanilishi (rus)

Abdullayeva Nazira Nigmatullayevna,
PMTI katta ilmiy xodimi
e-mail: n.abdullayeva@ifmr.uz
 
Annotatsiya:
Maqolada O'zbekistonda koronavirus pandemiyasi davrida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan soha yo'nalishlari bo'yicha berilgan imtiyoz, yaratilgan shart-sharoitlar va preferensiyalar ko'rib chiqilgan, shuningdek, pandemiya sharoitida iqtisodiy o'sish MDH davlatlari bilan taqqoslangan va  ahlillar asosida iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.
 
Kalit so'zlar:
kichik biznes, koronavirus pandemiyasi, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash, qo'llab-quvvatlash choralari

 

Maqolani yuklab olish