Xalqaro hamkorlikni mustahkamlash - mamlakatning innovatsion siyosati rivojlanishida yangi yo'nalish

        

Annotatsiya

Mazkur maqolada Innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil topgandan buyon O'zbekistonda davlat innovatsion siyosati rivojlanishining asosiy yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Qonunchilik bazasini shakllantirishdagi asosiy yutuqlar va mamlakatda innovatsion muhitni yaxshilash uchun yaratilgan sharoitlar ochib beriladi. Mamlakatning innovatsion siyosatini rivojlantirishning yangi yo'nalishi sifatida xalqaro hamkorlik masalasi keng yoritiladi. 

Kalit so'zlar:

Innovatsiya, hukumat siyosati, Innovatsion rivojlanish vazirligi, xalqaro hamkorlik

Maqolani yuklab olish