Tarmoqlararo kooperatsiya va ishlab chiqarishni mahalliylashtirish mamlakat iqtisodiyotini jadal rivojlantirishning eng muhim shartidir

Olga Arxipova

Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti yetakchi ilmiy xodimi

e-mailarol48@mail.ru

Annotatsiya:

Maqolada ishlab chiqarishni mahalliylashtirishni rag'batlantirish va tarmoqlararo kooperatsiyani kengaytirishga yo'naltirilgan sanoat siyosatini amalga oshirishning hozirgi bosqichidagi ehtiyoj aniqlanadi va 2020-yil oxiriga qadar bo'lgan jarayonlar haqida tahliliy sharh beriladi. Mahalliylashtirish va tarmoqlararo hamkorlik jarayonlarini kengaytirish masalalarini hal qilishda davlatning muhim o'rni ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar:

Davlat, sanoat, lokalizatsiya, tarmoqlararo kooperatsiya, klasterlarning roli.

Maqolani yuklab olish