XII Iqtisodchilar forumi materiallari "Pandemiya sharoitida O'zbekiston aholisining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari va qashshoqlikni kamaytirish"