Kambag'allikni qisqartirish zamonaviy O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi sifatida (eng)

Kambag'allikni qisqartirish zamonaviy O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning 
ustuvor yo'nalishi sifatida

 

Mualliflar:

Rustam HASANOV, DSc,
loyiha rahbari,
Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti

Orif QUTLIYEV, PhD,
loyiha rahbari,
Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti

Go'zal ALIMOVA, PhD,
bosh ilmiy xodim,
Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar 
instituti

Xulosa: Mamlakatda turmush darajasi va sifatini oshirish muammolarini hal etish uchun mehnatga layoqatli aholining kambag'alligini bartaraf qilish konsepsiyasi zarur. Bu borada davlatimiz rahbarining aniq ko'rsatib bergan chora-tadbirlarini inobatga olgan holda mualliflar ushbu konsepsiyani asoslab berishga harakat qilib, munosib mehnat asosida mehnatga layoqatli aholining kambag'allikdan mustaqil ravishda chiqishi uchun qator tadbirlar va sharoitlarni aniqlab beradi.

 

"Oliy maktab" ilmiy-amaliy jurnali, №14/2020

Maqolani yuklab olish