Koronavirusning O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotiga ta'siri va uni kamaytirish yo'llari (eng)
Koronavirusning O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotiga ta'siri va uni kamaytirish yo'llari
 

Mualliflar:

Bahodir BOYHONOV, i.f.d.
PMTI guruh rahbari
E-mail: bakhodir.73@mail.ru

 

Umid OTAJANOV, PhD
PMTI bosh ilmiy xodimi
E-mail: umidotajanov@rambler.ru

 

Xulosa: Maqolada koronavirusning O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotiga ta'siri va uni kamaytirish yo'llari, shuningdek, koronavirus pandemiyasi davridagi bir qator ijobiy o'zgarishlar, jumladan, oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimida tashkil qilingan birinchi onlayn kurslar va tenglamalar tizimidan foydalangan holda yalpi ichki mahsulotning ko'p faktorli prognozi haqida so'z yuritilgan.

«EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues-Peer Reviewed 
Journal». Vol.: 8, Issue: August 1, 2020. Journal DOI: 10.36713/epra0713. ISSN: 2321-6247. 
SJIF Impact Factor (2020): 8.007.

 

Maqolani yuklab olish