O'zbekistonning sanoat sektorini isloh qilish

Zulfiya Kostyuchenko, PMTI loyiha rahbari

Galiya Fedyasheva, PMTI guruh rahbari

Olga Arxipova, PMTI yetakchi ilmiy xodimi

 

Annotatsiya:

Maqolada 2016-2020 yillarda iqtisodiy islohotlarning yangi bosqichida sanoatni o‘zgartirishning asosiy yo‘nalishlari keltirilgan. Ushbu davrda sanoatning ishlab chiqarish va eksportini rivojlantirish, hududiy ishlab chiqarish tuzilmalarini rivojlantirish, bozor mexanizmlarini takomillashtirishdagi asosiy yutuqlar haqida so‘z yuritilgan.

 

Kalit so'zlar:

Transformatsiya, sanoat, eksport, hududiy ishlab chiqarish tuzilmalar, rivojlanish.

Maqolani yuklab olish