Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar №3
№3 yil Dekabr 2019