Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar №2
№2 yil Noyabr 2019