Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar №1
№1 yil Oktyabr 2019